ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

 

Family is where life begins.

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

 

       เพราะครอบครัวคือพื้นฐานที่สำคัญ ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เราให้ความสำคัญกับคุณค่าของความสุขในชีวิตที่ทุกคนปรารถนา เพราะเราเชื่อว่าพื้นฐานที่สำคัญนั้นคือครอบครัว เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและหาวิธีป้องกันพฤติกรรมที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อการมีบุตรของท่าน

การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันส่งผลกระทบกับภาวะการเจริญเติบโตและการตั้งครรภ์ของคนในยุคนี้มากขึ้น เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานยารักษาโรค การทำงาน ความเครียด ระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน หรือ อายุ แต่ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญด้านการช่วยเจริญพันธุ์ทำให้วิเคราะห์และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการในการออกแบบแผนการเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจให้กับครอบครัวของท่านได้

 

       ในประเทศไทยอัตราการมีบุตรยากของกลุ่มผู้หญิงที่อายุมากกว่า 37 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 จากการสำรวจวิจัยคู่สมรส 100 คู่ ที่อยู่ด้วยกันครบ 1 ปี มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ จะมีลูก หรือกำลังตั้งครรภ์ถึง 90 คู่ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ยังไม่มีลูก ซึ่งต้องพิจารณาตรวจหาสาเหตุโดยประเมินสภาพของการมีบุตรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือ

  • ปัจจัยจากฝ่ายชาย (30-40%) เช่น การตรวจคุณภาพอสุจิ การตรวจภูมิต้านทาน และความสามารถในการปฏิสนธิ
  • ปัจจัยจากฝ่ายหญิง เช่น ภาวะการตกไข่ (20%) การตรวจสอบสภาพปีกมดลูก (20%) และการประเมินสภาพของมดลูก (10%)
  • ปัจจัยเกี่ยวกับฮอร์โมน และการเผาผลาญ (5%)
  • ภาวะมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่พบ (5-10%)

 

       พร้อมกันนั้น คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี ยังดูแลและให้บริการด้านสุขภาพของผู้หญิงแบบองค์รวม รวมถึงการตรวจเช็กสุขภาพหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่สำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ไปจนถึงการวางแผนครอบครัว การมีบุตร และภาวะวัยทอง โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ รองรับการตรวจวิเคราะห์และให้คำปรึกษาปัญหา อย่างครอบคลุมสำหรับผู้หญิงทุกวัย


โปรแกรมคลินิก

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจภายในและอัลตราซาวด์ PV (Pelvic Examination)

ภาวะมีบุตรยาก อาจมีสาเหตุจากการความผิดปกติทางโครงสร้างของมดล...

การตรวจฮอร์โมน (Hormone Testing)

การตรวจเลือดหาระดับของฮอร์โมน ช่วยในการตรวจการทำงานของรังไข่...

การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ (Semen Analysis)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการตรวจหลายชนิดสำหรับภาวะมีบุตรยาก...

การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)

ช่วยลดอัตราการเกิดทารกแฝด ลดปริมาณตัวอ่อนที่ต้องถูกทำลายจากก...

การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) คืออะไร?

ทางเลือกของผู้ที่ต้องการวางแผนเพื่อมีบุตรในอนาคต ด้วยการแช่แ...

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เพื่อการมีลูก

อย่าให้ครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นแค่ฝัน มาเพิ่มโอกาสในการตั้งครร...

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination - IUI)

วิธีช่วยการเจริญพันธุ์วิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้ผลด...

การทำเด็กหลอดแก้ว ICSI

มาเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ ด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ICSI ด้วยการค...

การทำพีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA & TESE)

สำหรับคู่สมรสฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย

บลาสโตซิสท์คัลเจอร์ (Blast Cyst Culture)

วิทยาการที่สามารถช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก

การเจาะเปลือกตัวอ่อน (Assisted Hatching)

วิธีการช่วยเหลือตัวอ่อนให้ออกจากเปลือกได้ง่าย

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นของกระบวนการทำ IVF หรือ ICSI

Women Rejuvenation

คืนความกระชับ เพิ่มความมั่นใจ ให้คุณผู้หญิง

Perimenopause

เช็กให้ชัวร์ ก่อนวัยทองมาเยือน

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep)

รู้ก่อน... ป้องกันได้! ลดภัยเสี่ยงจากโรคร้าย ด้วยบริการตรวจค...

Pre-Wedding Check-up

ตรวจให้มั่นใจ เพื่อเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยสุขภาพที่ดี

การตรวจคัดกรองมะเร็ง (BWC Cancer Screening)

ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองมะเร็ง

VIVEVE Treatment

เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพของผู้หญิงเชิงลึกที่ช่วยกระชับจุดซ่อ...

โปรโมชั่น

อ่านเพิ่มเติม
แพ็กเกจตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (TVS) + ThinPrep + Cobas HPV ตั้งแต่...

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ราคาพิเศษ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67

Pre-screening for IVF/ICSI คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

ตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมมีบุตร เริ่มต้นการเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่าง...

Ultrasound Transvaginal & LAB (AMH+FSH+E2) คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

รังไข่ Young ดีอยู่ไหม? ตรวจเช็ก “ภาวะรังไข่เสื่อม” เสี่ยงมี...

แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้หญิง Perimenopause คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

คุณผู้หญิงวัย 40+ เตรียมพร้อมรับมือก่อนได้ ด้วยการตรวจสุขภาพ...

แพทย์หญิงชโลมขวัญ ประยูรเวชช์
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

สูตินรีแพทย์

แพทย์หญิงรุ่งทิวา กมลเดชเดชา
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

สูตินรีแพทย์

Contact Us

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

028269971

[email protected]

เปิดบริการ:

Mon-Fri
08:00 - 17:00
Sat-Sun
08:00 - 16:00

Line: @womenandfertility or https://lin.ee/kna2NJA

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved