ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
Navigate This Section
เรื่องราวของเรา

PREVENTIVE IS THE KEY TO LONGEVITY

BDMS Wellness Clinic is at the forefront of new healthcare under the brand concept of “prevention is better than cure” we specialise in the development of personalised supplements designed for optimal wellness. How marvelous it would be, if exclusive vitamin we have selected to contribute healthy especially for you to retain your healthy throughout journey. Vitamins can be required with private delivery service to your location.

FULFIL YOUR EXCLUSIVE TRAVEL EXPERIENCE THAT MEETS THE LIFESTYLES OF HEALTH-CONSCIOUS INDIVIDUALS.

Let the relaxation be filled with smiles. Give brightness back to the body and mind with holistic health care that goes deep into the cellular level, allowing you to be yourself with balance and vitamins selected by specialist doctors under the BDMS Wellness Clinic brand. We are ready to generate the charm of all forms of beauty to give thanks and care for you and your loved ones.


โปรแกรมคลินิก

อ่านเพิ่มเติม
Sleep Retreat (2 วัน 1 คืน)

ปัญหาการนอนหลับ ... ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Ceo & Executives Retreat (3 วัน 2 คืน)

โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร ที่ผสานการพักผ่อนไปพร้อมกับการตรวจสุข...

Contact Us

เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ

02-666-3333

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved