ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

บลาสโตซิสท์คัลเจอร์ (Blast Cyst Culture)

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

 

บลาสโตซิสท์คัลเจอร์ เป็นวิทยาการที่สามารถช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก คือ กระบวนการเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย โดยเลี้ยงภายในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม สภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวอ่อนแต่ละระยะ จนกระทั่งตัวอ่อนเจริญเติบโตจนถึงระยะพร้อมจะฝังตัว ที่เรียกว่า Blastocyst ระยะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากเลี้ยงตัวอ่อนได้ 5 - 6 วัน ก่อนจะใส่คืนเข้าไปในโพรงมดลูก ซึ่งตัวอ่อนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตมาถึงระยะ Blastocyst ได้ ทำให้การคัดเลือกตัวอ่อนดีขึ้นและสามารถเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนให้ดีขึ้น เพื่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ต่อไป

 

ข้อดีในการทำ Blastocyst Culture
  • เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น เพราะสามารถเลือกตัวอ่อนที่มีคุณภาพดี ก่อนใส่กลับคืนสู่โพรงมดลูก Blastocyst เป็นวิธีการที่ตรงกับ กระบวนการในธรรมชาติมากที่สุด เพราะเป็นระยะที่ตัวอ่อนพร้อมจะฝังตัวแล้ว เมื่อใส่เข้าไปในโพรงมดลูกจึงสามารถฝังตัวได้เลย
  • ลดความเสี่ยงในการเกิดแฝดที่มีจำนวนทารกมากกว่า 2 คน เนื่องจากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเลือกมาถึงระยะ Blastocyst จะมีอัตราการตั้งครรภ์ต่อหนึ่งตัวอ่อนสูงกว่าตัวอ่อนระยะ 3 วันทำให้สามารถลดจำนวนตัวอ่อนที่ใส่กลับต่อครั้งเหลือเพียง 1-2 ตัวเท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved