ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Contact Information

BDMS Wellness Clinic

อาคาร BDMS Wellness Clinic

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Get Direction

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

Opening Hours:

Mon - Fri
08:00 - 17:00
Sat - Sun
08:00 - 12:00

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved