ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

การทำพีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA & TESE)

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

การทำพีซ่า และการทำเทเซ่ (PESA & TESE) ในคู่สมรสฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย ปัจจุบันสามารถตรวจหาตัวอสุจิในท่อพักน้ำอสุจิหรือจากลูกอัณฑะในบางราย และสามารถนำตัวอสุจิที่ได้นั้น มาผสมกับไข่ที่ได้จากการกระตุ้นไข่ในการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อให้ได้ตัวอ่อน สำหรับย้ายเข้าโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ต่อไป โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 

  • PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา เมื่อพบตัวอสุจิแล้วก็จะนำเอาทำ ICSI
  • TESA (Testicular Sperm Aspiration) คือ คือการผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในเนื้ออัณฑะออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป
  • MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) คือ การผ่าตัดเข้าไปหาท่อพักน้ำเชื้อส่วน epididymis โดยใช้กล้องขยายแล้วจึงใช้เข็มแทงเข้าไป และดูดตัวอสุจิออกมา จากนั้นก็นำไปทำ ICSI ต่อไป

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved