ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

แช่แข็งเซลล์ไข่ (Egg Freezing)

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

แช่แข็งเซลล์ไข่หรือฝากไข่ ทางเลือกวางแผนมีบุตรในอนาคต

 
    การแช่แข็งเซลล์ไข่หรือฝากไข่ เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เป็นการรักษาเซลล์ไข่ โดยการนำเซลล์ไข่จากรังไข่ (Ovaries) มาทำการแช่แข็งและจัดเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้ และนำมาใช้ในการตั้งครรภ์เมื่อต้องการ เพื่อเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมในการมีบุตรให้กับคุณผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรในอนาคต 
 
อายุและภาวะเจริญพันธุ์
    อัตราการมีบุตรของผู้หญิงมีแนวโน้มลดลง ในแต่ละช่วงอายุ เช่น จากร้อยละ 85 ในช่วงอายุ 20 ปี, ร้อยละ 50 ในช่วงอายุ 35 ปี, ร้อยละ 35 ในช่วงอายุ 40 ปี และเพียงร้อยละ 5 ในช่วงอายุ 45 ปี
    อายุยังคงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์ของไข่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพในช่วงตั้งครรภ์ และอาจนำไปสู่ภาวะแท้ง หรือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือแม้แต่ความเสี่ยงที่มีผลทำให้ความสามารถในการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
    นอกเหนือจากนั้น ด้วยปัจจัยเรื่องอาชีพทางการงาน ความมั่นคงทางการเงิน หรือการหาคู่ ก็ทำให้ผู้หญิงหลายท่านเลือกที่จะวางแผนอนาคต โดยการแช่แข็งเซลล์ไข่ และยังเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่จำเป็นต้องผ่าตัดรังไข่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะจากการมีเนื้องอกหรือถุงน้ำ การทำเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี หรือโครโมโซมมีความผิดปกติ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 
เมื่อไหร่เราควรเริ่มแช่แข็งเซลล์ไข่
    เซลล์ไข่ มีโอกาสที่จะเสี่อมสภาพตามอายุของแต่ละบุคคล และยังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ไข่ได้
    แพทย์ผู้ชำนาญการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก จึงแนะนำอยากให้เริ่มทำการแช่แข็งเซลล์ไข่สำหรับคุณผู้หญิงก่อนอายุ 35 ปี โดยขั้นตอนการแช่แข็งเซลล์ไข่นั้นสามารถทำได้อย่างสะดวก ง่าย มีความเสี่ยงต่ำ ทั้งยังมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง รวมถึงการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่เพื่อให้เกิดไข่ที่มีคุณภาพสมบูรณ์ พร้อมกันนั้นยังมีการเก็บไข่แช่แข็งในห้องปฏิบัติการด้วยไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -195 องศาเซลเซียส เพื่อทำให้เซลล์ทุกเซลล์หยุดการทำงานและคงประสิทธิภาพของเซลล์ไข่ไว้ในสภาพเดิม และสามารถนำมากลับใช้ได้ในอนาคต
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA


Share:

Recommended Packages & Promotions

โปรโมชั่นฝากไข่ พร้อมแช่แข็งไข่ไม่จำกัดจำนวน 2 ปี คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

จากราคาปกติ 250,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved