ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Be Confident

วีเนียร์ วีเนียร์ คลินิกทันตกรรม

ยิ้มสวยอย่างมั่นใจ ด้วย "วีเนียร์"

Facial Treatments Facial Treatments คลินิกผิวพรรณ ความงาม และสุขภาพเส้นผม

คืนความสดใสและอ่อนเยาว์ให้ผิวพรรณ

BWC Bioscor Hair Treatment BWC Bioscor Hair Treatment คลินิกผิวพรรณ ความงาม และสุขภาพเส้นผม

โปรแกรมบำรุงและกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยทรีตเมนต์

ออกแบบรอยยิ้มด้วย Digitally Assisted Smile Design ออกแบบรอยยิ้มด้วย Digitally Assisted Smile Design คลินิกทันตกรรม

เทคโนโลยีการออกแบบรอยยิ้มด้วยโปรแกรม Digitally Assisted Smil...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved