ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์

แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์

สูตินรีแพทย์

Specialist

 • สูตินรีแพทย์

Education

 • Doctor of Medicine and Board in Obstetrics and Gynecology, Chiang Mai University, Thailand

 • Fellowship in Minimally Invasive Surgery, Laparoscopic and Hysteroscopic Surgery, KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore

 • Candidate Diploma of Anti-aging, DPU, Thailand

Awards & Certifications

  • Certificate of Exercise and Sport Science
  • Certificate of Robotic Surgery Training, Singapore General Hospital
  • Certificate of training and attendance in many Laparoscopic and Hysteroscopic surgery conferences in Thailand and abroad.
  • Certificate of attending vaginal laser
  • Certificate of attending American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) Symposium
  • Certified Training of Absolute Fit 60 for Metabolic Health Transformation

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved