ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Live Longer

NK-Cell NK-Cell คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องก...

Immune Signature Immune Signature คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

เพิ่มเกราะภูมิคุ้มกัน บำรุงสุขภาพ

CT Calcium Scoring & CT Lung Dose CT Calcium Scoring & CT Lung Dose คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด… ป้องกันไว้ ก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved