ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

 

"ดูแลทุกจังหวะชีวิตของคุณดั่งผลงานชิ้นเอก"

คลินิกสุขภาพหัวใจ และหลอดเลือด

 

    ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หัวใจทำหน้าที่ประดุจศูนย์รวมของชีวิต คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดให้การดูแลหัวใจด้วยแนวทางป้องกันเชิงรุกเพื่อให้หัวใจแข็งแรงมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ

    ผู้รับบริการของเราจะได้รับการตรวจครบชุดเพื่อออกแบบวิถีทางในการดูแลเฉพาะบุคคล คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดใช้เทคโนโลยีทันสมัยและความชำนาญ ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเพื่อกำหนดแผนโภชนาการ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้บรรลุผลในการมีสุขภาพหัวใจที่ดีและอายุยืนยาวได้อย่างเหมาะสม

    การให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมและการบริหารความเครียดช่วยให้แต่ละคนสามารถควบคุมดูแลสุขภาพตนเอง และการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างใกล้ชิดด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการให้ความมั่นใจได้ว่าผู้รับบริการของเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และได้รับคำแนะนำการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์

    คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดทำงานร่วมกับคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และทีมนักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจและป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในผู้รับบริการของเรา

BDMS Wellness Clinic พร้อมดูแลทุกด้านของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

 

 


โปรแกรมคลินิก

อ่านเพิ่มเติม
Preventive Cardiology Program

เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยหัวใจที่แข็งแรง

Ultrasound Carotid Artery

BWC Ultrasound Carotid Artery

CT Calcium Scoring & CT Lung Dose

โรคหัวใจและหลอดเลือด… ป้องกันไว้ ก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

Exercise Stress Echo Test

เพราะหัวใจไม่แข็งแรงไม่ได้

นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล
คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ผู้อำนวยการคลินิกป้องกันและดูแลสุขภาพหัวใจ

นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์
คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒิ
คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

Contact Us

คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

028269999

info@bdmswellness.com

เปิดบริการ:

Mon - Fri
08:00 - 17:00
Sat - Sun
08:00 - 17:00

Line: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/Z4So1yQ

Clinic TestClinic TestClinic TestClinic Test

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved