ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Know Yourself

Premium DNA Test Premium DNA Test คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

ชุดตรวจ PREMIUM DNA 500+ รายงาน 20 ประเภท

Food Intolerance Food Intolerance คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงกว่า 232 ชนิด เพราะคุณอาจไม่เคย...

Comprehensive Longevity 100 Comprehensive Longevity 100 คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

โปรแกรมการตรวจเช็กสุขภาพพิเศษเฉพาะบุคคลให้คุณมีสุขภาพดีครบทุ...

Micronutrient Management Micronutrient Management คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

รับประทานวิตามินอย่างไร ให้เหมาะสมกับผลเลือดของเรา ?

Annual Health Check-up Annual Health Check-up คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกเผื่อวางแผนให้คุณมีสุขภาพดีครบทุกมิต...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved