ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
แพทย์หญิงชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

แพทย์หญิงชโลมขวัญ ประยูรเวชช์

ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

- ภาวะมีบุตรยากจากฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

- เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: การฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก IUI, การทำเด็กหลอดแก้ว IVF / อิ๊กซี่ ICSI

- การตรวจทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT)

- การเก็บตัวอสุจิด้วยการผ่าตัด (PESA, MicroTESE)

- ภาวะรังไข่เสื่อมและการฟื้นฟูรังไข่

- การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธุ์ (การแช่แข็งไข่, ตัวอสุจิและตัวอ่อน)

- ภาวะแท้งบุตรซ้ำ / ตัวอ่อนไม่ฝังตัว

- การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (ส่องกล้องโพรงมดลูก / ช่องท้อง)

Education

-         แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-         แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-         แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Awards & Certifications

- Certificate of Clinical Observership Training Program in Male Infertility and In Vitro Fertilization, Massachusetts General Hospital, Boston, USA

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved