ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ว่าด้วยเรื่อง… สุขภาพภายในคุณผู้หญิง​

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี
คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี
-
19 ส.ค. 2565
-
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep
การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (Cobas HPV Test)
การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Ultrasound TVS)​
 ​

     ปัจจุบันในทางการแพทย์ให้ความสำคัญกับสุขภาพภายในของผู้หญิงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจหาความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และเชื้อมะเร็งปากมดลูก ด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้อยากให้คนไข้เกิดโรคร้ายที่ยากต่อการรักษา แต่เราสามารถตรวจวิเคราะห์หารอยโรค หรือเชื้อในระยะก่อนการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ได้​

     โดยเชื้อมะเร็งปากมดลูก เป็นเซลล์ผิดปกติที่สามารถกลายเป็นโรคมะเร็งในระยะต่อไปได้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือรู้เท่าทันโรค ดังนั้นในคุณผู้หญิงช่วงวัยเจริญพันธุ์ควรเริ่มใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เราสามารถตรวจวิเคราะห์และรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจคัดกรองหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep ร่วมกับตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี HPV ( Human papilloma virus) สายพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง Type 16,18 ในคุณผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ในทางการแพทย์พบว่ามีความแม่นยำสูง และหลังจากการตรวจแต่ละครั้ง สามารถเว้นระยะการตรวจครั้งต่อไปได้ถึง 3 - 5 ปีเลยทีเดียว หรือในทางกลับกันหากพบเชื้อที่ผิดปกติก็สามารถทำการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม และวางแผนการรักษาไม่ให้ลุกลามไปได้​

     อย่างไรก็ตามแพทย์ยังแนะนำให้คุณผู้หญิง ควรตรวจอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานทางช่องคลอด (Ultrasound TVS) ในทุก ๆ ปี เพื่อค้นหาความผิดปกติภายในมดลูก เนื้องอกในโพรงมดลูก ถุงน้ำรังไข่ชนิดต่าง ๆ หรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน​

     BDMS Wellness Clinic ห่วงใยสุขภาพคุณผู้หญิง และเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคในคุณผู้หญิงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อย่ามองข้ามเรื่องสุขภาพภายในของคุณ​

​ 

บทความให้ความรู้โดย​

แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์​

สูตินรีแพทย์ ประจำคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี BDMS Wellness Clinic​

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved