ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ประจำเดือนมาไม่ปกติ

สุขภาพน่ารู้
ทำไม…ประจำเดือนถึงมาไม่ปกติ!?​

ในคุณผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ต้องรู้จักสังเกตความผิดปกติของรอบเดือนเป็นประจำทุก ๆ เดือน

ประจำเดือนมาไม่ปกติ กับภาวะ PCOS ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved