ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #สุขภาพผู้หญิง

สุขภาพน่ารู้
ว่าด้วยเรื่อง… สุขภาพภายในคุณผู้หญิง​

กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep + การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (Cobas HPV Test) และการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Ultrasound TVS)​

รู้หรือไม่!? ยิ่งอายุมากขึ้น รังไข่จะผลิตเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ได้ลดลง!

คุณผู้หญิงควรเก็บแช่แข็งไข่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์เพื่อให้ได้ไข่ที่มีคุณภาพดี ที่เป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าที่ควรค่าแก่การเก็บรักษา 

สารอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้หญิง

สาว ๆ ควรรู้! สารอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้หญิง

ปวดประจำเดือนเป็นประจำ ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ
6 สัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณอาจมีปัญหาช่องคลอด
7 วิธีดูแลสุขภาพช่องคลอด

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved