ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Tag Results: #มะเร็งปากมดลูก

สุขภาพน่ารู้
ว่าด้วยเรื่อง… สุขภาพภายในคุณผู้หญิง​

กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep + การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (Cobas HPV Test) และการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Ultrasound TVS)​

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved