ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

Preventive Cardiology Program

เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยหัวใจที่แข็งแรง

Ultrasound Carotid Artery

BWC Ultrasound Carotid Artery

CT Calcium Scoring & CT Lung Dose

โรคหัวใจและหลอดเลือด… ป้องกันไว้ ก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

Exercise Stress Echo Test

เพราะหัวใจไม่แข็งแรงไม่ได้

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved