ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒิ

นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒิ

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒิ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ศึกษาต่อในสาขาวิชาเฉพาะทางด้านอายุรศาตร์โรคหัวใจจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งยังได้อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Non-invasive Cardiac Imaging Laboratories ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก

Education

  • Medical Student and Internship, Faculty of Medicine, Khonkaen University, Khonkaen, Thailand
  • Internal Medicine Residency, Internal medicine department, faculty of Medicine, Khonkaen University, Khonkaen, Thailand
  • Cardiology Fellowship, Cardiology division, Ramathibodi hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
  • Clinical Research Program, Noninvasive Cardiac imaging Laboratories, University of Chicago Medical Centre, Chicago, Illinois, U.S.A.
  • Certified Special Competence, National Board Echocardiography, the U.S.A. in Adult Echocardiography

Awards & Certifications

  • Medical license No. 28191 Thai medical council, Thailand
  • Certificated Post-Graduation Master of Medical Science
  • Internal Medicine Certification (Thailand)
  • Cardiology Medicine Certification (Thailand)
  • Advanced Cardiac Life Support (AHA Provider)

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved