ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Preventive Cardiology Program

คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

 เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยหัวใจที่แข็งแรง

 

    โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค การสังเกตสัญญาณอาการต่างๆ และการทราบระดับความเสี่ยงด้วยการตรวจวิเคราะห์ร่างกายอย่างละเอียด

 

 • พันธุกรรม

          ความผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรือมีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม (Polygenic Risk Score) สูง จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ

 • โรคเบาหวาน

          ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีความผิดปกติของหลอดเลือดเร็วกว่าคนทั่วไป เนื่องจากระดับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเสื่อมของผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย

 • โรคอ้วนลงพุง

        ผู้ชายที่มีรอบเอวมากกว่า 36 นิ้ว และผู้หญิงมากกว่า 32 นิ้ว  หรือมีภาวะเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ

 • การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและความเครียด

        พบว่าผู้ที่มีชั่วโมงการนอนต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อคืน หรือมีความเครียดสูง ส่งผลให้หลอดเลือดตีบตัว และมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน

 • ภาวะไขมันในเลือดสูง

        ภาวะไขมันในเลือดสูงเกิดเนื่องมาจากกรรมพันธุ์ การไม่ควบคุมพฤติกรรมการกิน

 • การสูบบุหรี่

          สารพิษในควันบุหรี่ทำให้เกิดเป็นคราบเกาะภายในหลอดเลือด จนเกิดการตีบตันของเส้นเลือด ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น้อยลง

 • ความดันโลหิตสูง

          ระดับความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจบีบตัวหนักกว่าปกติ จนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวและหลอดเลือดแดงแข็งตัวขึ้น ถ้าไม่ดูแลจะก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ในที่สุด

 • สุขอนามัยของฟัน

          ปากเป็นที่ซุกซ่อนของเชื้อโรค หนึ่งในนั้นคือ แบคทีเรีย Streptococcus ที่ตรวจพบที่เยื่อบุหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ และอาจแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิตได้

 

Preventive Cardiology Program ประกอบด้วย​
 • ตรวจเลือด ​
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG​
 • เดินสายพาน EST​
 • อัตราซาวน์หัวใจ Echo​
 • ตรวจเส้นเลือดใหญ่เฉพาะจุด​
 • ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ​
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด​

​ 

BWC Preventive Cardiology Signature 
รายการตรวจ 28 รายการ ราคา 23,900 บาท 

(ราคาปกติ 43,225 บาท)

 

BWC Preventive Cardiology Platinum Signature
รายการตรวจ 35 รายการ ราคา 57,900 บาท

(ราคาปกติ 83,163บาท)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://lin.ee/Z4So1yQ


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved