ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

CT Calcium Scoring & CT Lung Dose

คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด… ป้องกันไว้ ก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

โปรแกรม BWC CT Calcium Scoring & CT Lung Dose

 

    หัวใจและหลอดเลือด เปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ย่อมนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ    
    ปัจจุบันภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้ที่มีหลอดเลือดเสื่อมเพราะอายุมากเท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดกับผู้ที่มีอายุน้อยได้เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่ ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่แพ้กัน
    ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอด ทั้งในผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ การตรวจปอดเพิ่มเติมด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์รังสีต่ำ (Low-Dose CT lungs) จะช่วยวินิจฉัยมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ซึ่งทันต่อการรักษา​
 
เราสามารถทราบปัจจัยเสี่ยง และตรวจประเมินเพื่อป้องกันความเสี่ยงภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดังนี้​​
 
1. โปรแกรมตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)​
    เป็นการค้นหาปริมาณหินปูนบริเวณหัวใจที่เกาะอยู่ตามส่วนต่าง ๆ เช่น ผนังหลอดเลือด ลิ้นหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ และจุดที่อันตรายคือบริเวณผนังหลอดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่นำเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ​
 
2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low Dose CT Scan)
    เป็นการประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด โดยทำการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอก ใช้ปริมาณรังสีต่ำเพื่อให้ได้ภาพ 3 มิติที่มีรายละเอียดบริเวณปอดชัดเจนกว่าการเอกซเรย์ทั่วไป​
 
“ตรวจให้ลึกก่อนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน”​
 
    Sudden Death หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คือภาวะหัวใจทำงานผิดปกติและหยุดเต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนซึ่งเกิดได้กับทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจหรือมีโรคประจำตัวอื่นใดมาก่อน ​
 
ป้องกันอย่างไร?
การตรวจสุขภาพหัวใจเชิงลึกเป็นการช่วยวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์หัวใจของคุณในอนาคต
 
คัดกรองอะไรบ้าง​?
  • ตรวจหินปูนในหลอดเลือด​
  • คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด​
  • คัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง​
  • คัดกรองมะเร็งปอด​

เหมาะสมกับใคร?
  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี​
  • ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง​
  • ผู้ที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ​
  • นักกีฬา หรือผู้ที่ออกกำลังกายหนัก​
  • ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ​

 

1. โปรแกรมตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)​

ราคา 5,700 บาท

2. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Low Dose CT Scan)

ราคา 7,800 บาท

3. โปรแกรมตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจและตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (BWC CT Calcium Scoring & CT Lung Low Dose)

ราคา 10,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://lin.ee/Z4So1yQ


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved