ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

Musculoskeletal Therapeutic

โปรแกรมการออกกำลังกายที่ออกแบบเพื่อคุณ เพียงขยับเท่ากับสุขภา...

David Gym Solution

เครื่องมือออกกำลังกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อชั้น...

High-Intensity Laser Therapy (HILT)

บอกลาอาการปวดด้วย High-Intensity Laser Therapy (HILT)

Body Contouring

ยกกระชับ ควบคู่กับการออกกำลังกาย

Group Exercise การออกกำลังกายแบบกลุ่ม

โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบ เซอร์กิต เทรนนิ่ง (Cir...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved