ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ บอกต้นตอปัญหาสุขภาพอะไรได้บ้าง?

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
-
12 พ.ค. 2565
-

วันนี้คุณติ๊ก - อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา น้องเพลง - เพลงรำไพ และน้องพิณ - พิณไพเราะ เครือโสภณ ได้มาร่วมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ (Gut Microbiome) ที่ BDMS Wellness Clinic พร้อมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้... ตรวจแล้วดีอย่างไร? และจะช่วยให้เรารู้สาเหตุของปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานานได้จริงหรือไม่? ในคลิปวิดิโอนี้กันค่ะ

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved