ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ตรวจจุบินทรีย์ลำไส้

สุขภาพน่ารู้
ตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ บอกต้นตอปัญหาสุขภาพอะไรได้บ้าง?

หาคำตอบร่วมกัน กับคุณติ๊ก - อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และลูกสาว

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved