ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
แพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล

แพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

Specialist

พญ. สุรีย์รัตน์ ให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ลงลึกแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล เน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน และให้มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากเน้นการมีสุขภาพดีจากภายในแล้ว ยังมีการดูแลเพิ่มเติมจากภายนอกทางด้านผิวพรรณและความงาม เพื่อการดูแลอย่างพิถีพิถันและครบถ้วน

Education

 • Board of Preventive Medicine, Ministry of Public Health
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine
 • Fellowship in Dermatologic laser surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • MSc in Clinical Dermatology, University of Wales College of Medicine
 • Doctor of Medicine Degree, Chulalongkorn University
 • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand
 • American Board Certified in Nutritional Wellness
 • Advanced Nutrition for Wellness  

Awards & Certifications

 • Certificated of Obesity, Asia-Oceania Conference on Obesity and Malaysian Association for Study of Obesity Scientific Conference.
 • Mini Master of Management in Health, ASEAN institute of Health Development
 • Cannabis on Medical Use, Department of Medical Service
 • Laser & Aesthetic Skin Therapy: What’s the Truth?, Harvard Medical School
 • Professional Certificate of skin cancer medicine, Bond University, Australia
 • International Congress of Aesthetic Dermatology
 • The A4M Thailand Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved