ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
ทันตแพทย์ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัฒน์

ทันตแพทย์ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัฒน์

ทันตแพทย์

Specialist

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านปริทันตวิทยา

Education

  • 2010 ปรทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2005 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved