ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
ทันตแพทย์หญิงสรพรรณ สมุทรโคจร

ทันตแพทย์หญิงสรพรรณ สมุทรโคจร

ทันตแพทย์

Specialist

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

Education

  • 2016 Craniofacial, Surgical and Special Needs Orthodontics, Case Western Reserve University
  • 2015 Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University
  • 2015 ทันตกรรมจัดฟัน American Board of Orthodontics (2015-2025), United States
  • 2010 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved