ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

Specialist

พญ.สร้อยเพชร แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ประจำคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ดูแลคนไข้ในกลุ่มที่มีปัญหาด้านฮอร์โมน ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน รวมถึงการดูแลภาวะโภชนาการของคนไข้อีกด้วย

Education

พญ.สร้อยเพชร จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากโรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะฝึกเข้าอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นแพทย์หญิงสร้อยเพชรได้ศึกษาต่อทางด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับ American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนทดแทนจากธรรมชาติ (Bio-Identical Hormone Replacement Therapy) จากสถาบันเดียวกัน และศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้วิตามินทางหลอดเลือด (Intravenous Nutrition Therapy) จากประเทศออสเตรเลีย

- American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA - Diploma of the Board of Obstetrics and Gynecology,The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists - Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University - Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

Awards & Certifications

- Certificate of Attendance in Chelation Therapy, Chelation Medicine Association, Thailand - Certificate in Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA - Certificate in Injectable Nutrients, Australian College of Nutritional and Environmental Medicine, Australia - Certificate of Attendance in Stem Cell Research, Osaka University, Japan


Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved