ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
ทันตแพทย์อภิชัจ ทองทักษิณ

ทันตแพทย์อภิชัจ ทองทักษิณ

ทันตแพทย์

Specialist

ทันตกรรมหัตถการ

Education

  • 2010 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2015 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2015 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมหัตถการ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

Awards & Certifications

  • Specialty training in Operative dentistry, Chulalongkorn University, Thailand 
  • Certification in Basic Training CEREC, Benshiem, Germany
  • Certification in CEREC Asia Functional and Esthetic training program, Taipei, Taiwan
  • Certification in DSD course with Christian Coachman, Shanghai, China
  • Certification in The DSD concept course, Bangkok, Thailand
  • Certification in The Digital smile design Bangkok emotional interdisciplinary esthetic dentistry, Bangkok, Thailand

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved