ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) 

มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน 

Education

นพ. ตนุพล จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

หลังจากนั้น นายแพทย์ ตนุพล ได้ศึกษาต่อทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) และได้รับ American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Health) และแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Preventive Medicine, Lifestyle Medicine)  จากแพทยสภา ประเทศไทย

 • Fellowship in Anti-Aging, Metabolic and Functional Medicine (FAAMFM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • American College of Anti-Aging Sports Medicine Professionals (ACASP), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago (A4M), Chicago, Illinois, USA
 • Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine (FAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM), Amsterdam, Netherlands
 • Fellowship in Stem Cell Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine (FSTCM), Chicago Illinois, USA
 • Fellowship in Obesity Medicine/ American Society of Bariatric Physicians (ASBP), Denver Colorado, USA
 • Thai Board of Preventive Medicine (Public Health), The Medical Council of Thailand
 • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand
 • Thai Board of Preventive Medicine (Lifestyle Medicine), The Medical Council of Thailand

Awards & Certifications

 • Certificated of The Oxford Strategic Innovation Programme, Saïd Business School, University of Oxford, England
 • Certificated of The International Board of Lifestyle Medicine (IBLM), Diplomate of American College of Lifestyle Medicine Physician, Oregon, USA
 • Certificated of Covid-19 Contact Tracing Course, Johns Hopkins University, Maryland, USA
 • Certificated of Music For Wellness, Berklee College of Music Program, Boston, USA
 • Certificated of Digital Disruption: Digital Transformation Strategies Course, University of Cambridge, England
 • The 27th Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health), ASEAN Institute for Health Development(AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine, Thailand
 • Certificated of Managing in Healthcare Delivery, Harvard Business School, Harvard University, Boston USA
 • Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE), World Obesity Federation, London, UK
 • Certificated of Advance training in Obesity Medicine, American Board of Obesity Medicine (ABOM), Denver Colorado, USA
 • Certificated of the European school of Sexual Medicine, European Society of Sexual Medicine (ESSM), Oxford, United Kingdom
 • Certificated of Advance Training in Bariatric Medicine (ATBM), American Board of Bariatric Medicine (ABBM), Denver, Colorado, USA
 • Certificated of Advance Training in Pluripotent Stem Cell Technology, Oxford University, United Kingdom
 • Certificated of Cannabinoid Medicine Curse, Occupational and Environmental Medicine Association of Thailand, Thailand
 • Certificated of Disease Screening in Public Health Program, University of Geneva and University of Lausanne, Switzerland
 • Certificated of Understanding Medical Research: Your Facebook Friend is Wrong Program, Yale University, Connecticut, USA
 • Fellowship in Anti-Aging, Metabolic and Functional Medicine (FAAMFM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • Certificated of Entrepreneurship and Innovation for Aging Business from Mahidol University
 • Certificated of Diabetes – the Essential Facts Program, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 • Certificated of Creative Thinking : Techniques and Tools for Success Program, Imperial College London, UK.
 • Certificated of Nutrition Science Program, Stanford University, USA
 • Certificated of The Health Effects of Climate Change Program, Harvard University, USA
 • Certificated of Wellness and Healthcare Business Opportunity Program for Executive WHB Program, Bangkok, Thailand from, Asean Institute for Health Developement, Mahidol University, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, Thailand
 • Certificated of Refreshing Course in Genomic Medicine for Thai board certified physicians, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved