ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Spermdnafragmentation

สุขภาพน่ารู้
ตรวจการแตกหักของ DNA ในอสุจิ “Sperm DNA Fragmentation”

รู้ก่อน เพิ่มโอกาสมีบุตร

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved