ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ถอนฟัน

สุขภาพน่ารู้
รู้ไว้ก่อนจะต้อง..ถอนฟัน

การถอนฟันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาสุขภาพฟันที่ทำให้มีความจำเป็นต้องถอนฟัน ซึ่งหลาย ๆ คนกลัวการถอนฟัน เนื่องจากทำให้เกิดการเจ็บปวดและมีแผลในช่องปาก อีกทั้งทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved