ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #การวิ่ง

สุขภาพน่ารู้
การวิ่งที่ดี เริ่มต้นจากท่าวิ่งที่ถูกต้อง

ท่าวิ่งที่ถูกต้องนับเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้วิ่งได้ดีขึ้น และทำให้สามารถต่อยอดและพัฒนาการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์และความเสี่ยงของการวิ่งทุกวัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved