ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

How aging effects musculoskeletal system of the body, and how to prolong the effects

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
-
13 เม.ย. 2566
-

 

พูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ถึงการดูแลมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย ทำอย่างไรให้แข็งแรง เพราะเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติปีละ 3-5% เมื่อทราบถึงสัญญาณการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ สามารถหาวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้สามารถใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงได้อย่างเต็มที่

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved