ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Physical Activity is your cheapest medicine

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
-
02 มี.ค. 2566
-

พูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอจะมีส่วนช่วยป้องกันและฟื้นฟูโรคต่าง ๆ ได้ ไม่ต่างจากการรับประทานยาราคาแพงเลยทีเดียว

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved