ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
ทันตแพทย์หญิงมัณฑารพ ชัยมุสิก

ทันตแพทย์หญิงมัณฑารพ ชัยมุสิก

ทันตแพทย์

Specialist

ทันตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปาก

Education

  • 2003 Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral and Maxillofacial Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 1986 Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 1981 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved