ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
ทันตแพทย์หญิงวารศิริ ปิฎกานนท์

ทันตแพทย์หญิงวารศิริ ปิฎกานนท์

ทันตแพทย์

Specialist

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

Education

  • 1992 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 1995 Advance Graduate Study in Pediatric Dentristry, Boston University, United States
  • 1997 Master of Science in Dentistry Orthodontics, University of The Pacific, United States

Awards & Certifications

  • Certificate of International Membership, American Association of Orthodontics, United States

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved