ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

Sleep Retreat (2 วัน 1 คืน)

ปัญหาการนอนหลับ ... ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved