ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

งานอบรม WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB)

29 ก.ค. 2565
-

    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Health Brings Wealth: สมบัติที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพ" ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  WELLNESS & HEALTHCARE BUSINESS OPPORTUNITY PROGRAM FOR EXECUTIVES (WHB) ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 1-4 ชั้น 3 JW Marriott Hotel Bangkok ถนนสุขุมวิท ซอย 2 กรุงเทพฯ

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved