ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ทพญ. สุชาดา ก้องเกียรติกมล ได้รับรางวัลโครงการ Good Doctor 2021

05 ก.ค. 2565
-

     บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ขอแสดงความยินดี กับ ทพญ. สุชาดา ก้องเกียรติกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลเป็น Good Doctor ของ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ประจำปี 2021 จากบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นพ. ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ ทพญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เป็นผู้มอบรางวัล​

     ​สำหรับโครงการ Good Doctor เป็นการค้นหาและคัดเลือกแพทย์หรือทันตแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศของการเป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญการในแต่ละสาขา เพื่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม รวมถึงมีคุณสมบัติ “การเป็นแพทย์ที่ดี” คือ เป็นแพทย์ที่ดำรงรักษาตนด้วยคุณธรรมของความเป็นแพทย์ที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคัดเลือกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรแพทย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ​

​ 

#GoodDoctor #BDMS #DentalWellnessClinic at #BDMSWellnessClinic #YourSmileOurPassion #Smiledesign #ออกแบบรอยยิ้ม #วีเนียร์ #ครอบฟัน #ครอบฟันวันเดียว #วีเนียร์วันเดียว #DentalCrowns #DentalVeneers

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved