ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Pm2.5

สุขภาพน่ารู้
หมอกหนา หรือ ฝุ่นพิษ PM 2.5 ภัยร้ายที่ควรระวัง

หลายพื้นที่ของไทยต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มีปริมาณเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพชฌฆาตร้ายทำลายสุขภาพ
ฝุ่น PM 2.5 อันตรายแฝงโรคหัวใจ​

มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) หรือฝุ่นในอากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved