ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #วิเคราะห์สเปิร์ม

สุขภาพน่ารู้
ตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตร กับการตรวจ Sperm DNA Fragmentation

 เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved