ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #รากเทียม

สุขภาพน่ารู้
ฟันหัก ฟันหลุดหาย ทดแทนได้ด้วยการทำรากฟันเทียม
การรักษารากฟัน ไม่ใช่ การปักรากเทียม
รากเทียม VS ฟันปลอม

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved