ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ลดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม กับ 6 วิธีอนุรักษ์น้ำ

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
-
16 ต.ค. 2566
-

 

วันอาหารโลก 16 ตุลาคม 2566

Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind

น้ำ (Water) เป็นทรัพยากรที่สำคัญของโลก มีสัดส่วนราว 3 ใน 4 ส่วนของพื้นผิวโลก แต่มีเพียง 2.5% เท่านั้นที่เป็นน้ำสะอาด และใช้รับประทาน ใช้ในด้านเกษตรกรรม และด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น

วิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity) เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาและความท้าทายระดับโลกมาโดยตลอด อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประกอบกับมลภาวะทางน้ำ การสูบใช้น้ำบาดาลมากเกินไป และการบริหารจัดการน้ำอย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง

 

 

เนื่องในวันอาหารโลก World Food Day ปีนี้ พวกเรามีวิธีการอนุรักษ์น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของทุกชีวิตมาแนะนำกันครับ

1. ประหยัดน้ำที่ใช้ในบ้าน/ครัวเรือน

หมุนเวียนน้ำที่เราใช้ล้างผักผลไม้หรือเตรียมอาหาร มาใช้ซ้ำไม่ปล่อยทิ้งให้ไร้ค่า เช่น รดน้ำต้นไม้ในสวน นอกจากนี้ หากทำธุระส่วนตัว เช่น แปรงฟัน ล้างหน้า ไม่ควรเปิดนำทิ้งไว้

2. รับประทานอาหารท้องถิ่น และอาหารตามฤดูกาล

เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกตามฤดูกาลจะลดการปริมาณใช้น้ำได้

3. รับประทานอาหารสดให้มากขึ้น

การบริโภคผัก ผลไม้สดใหม่ นอกจากจะดีกับสุขภาพแล้ว ยังใช้น้ำน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ด้วย

4. ลดสร้างขยะอาหาร หรือของเสียที่เกิดจากอาหาร (Food waste)

กระบวนการผลิตอาหาร ต้องใช้ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล แต่ปัจจุบันทั่วโลกกลับพบขยะอาหารมากกว่า 1.3 พันล้านตัน ฉะนั้นเราควรบริโภคอาหารในปริมาณที่พอดี เพื่อไม่ให้เกิดขยะดังกล่าวมากขึ้น

5. ไม่สร้างมลพิษทางน้ำ

ไม่ทิ้งขยะอาหาร น้ำมัน ยา หรือสารเคมีลงในท่อระบายน้ำ

6. รักษาความสะอาด แยกขยะอยู่เสมอ

รักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่ และแยกประเภทขยะ เมื่อไปเยือนแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ อย่างแม่น้ำ ลำธาร ทะเล ฯลฯ

 

น้ำถือเป็นต้นกำเนิดของชีวิต อาหาร และทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเราจึงใช้โอกาสในวันอาหารโลกนี้ รณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญ และร่วมอนุรักษ์น้ำไปด้วยกัน

“เพราะทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กน้อยและยิ่งใหญ่เพียงใด ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกของเราได้ ขอเพียงช่วยกันเพื่อโลกของเราให้น่าอยู่ต่อไป”

 

ด้วยความปรารถนาดี จาก BDMS Wellness Clinic

LINE: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/Z4So1yQ

 

Reference:
  • FAO. World Food Day: Water is life, water is food -- Leave No One Behind [Internet]. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2023 [cited 2023 Aug 28]. 16 p. Available from: https://www.fao.org/3/cc6758en/cc6758en.pdf
  • FAO. Eight actions we can all take to save water – World Food Day 2023 [Video]. 2023. Available from:https://www.youtube.com/watch?v=dh3OheS82x0&list=PLzp5NgJ2-dK4F5K1KaKdmEzH36I2131fu [Accessed 2023 Aug 28].
  • Boonyatus J. Meet the food waste fighters. Thai PBS World [Internet]. 2022 Dec 27 [cited 2023 Aug 28]. Available from: https://www.thaipbsworld.com/meet-the-food-waste-fighters-2/

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved