ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Wellness คืออะไร?

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
-
15 ส.ค. 2565
-
เทรนด์สุขภาพยุคใหม่ที่ทุกคนควรรู้!
ไขข้อสงสัย… Wellness คืออะไร?

กับ แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BDMS Wellness Clinic

 

Wellness คืออะไร?

    Wellness เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับ Lifestyle การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพควบคู่กันไป เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม รวมถึงนำไปสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะ Wellness ไม่ใช่แค่เรื่องการมีสุขภาพที่ดี แต่ยังเกี่ยวกับอีกหลายมิติ เช่น Physical, Mental, Emotional, Spiritual, Social, Environment และยังช่วยลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้อีกด้วย

 

การดูแลสุขภาพแบบ Wellness ต่างจากการรักษา หรือการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไป อย่างไร?
  • การดูแลสุขภาพเชิง Wellness เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ซึ่งต่างจากการแพทย์แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นในการรักษาโรค โดยเน้นที่การป้องกันร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง
  • การดูแลสุขภาพเชิง Wellness คือ การดูแลให้มี Healthy Lifestyle หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีต่อสุขภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่การรักษาเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น 
  • Wellness เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เพียงรักษาเป็นครั้งคราวเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และยังเป็นการผนวกการดูแลสุขภาพเข้าสู่ชีวิตประจำวัน ให้ทุก ๆ ท่านมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 

Wellness เหมาะกับใคร หรือคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ?

    การดูแลแบบ Wellness เหมาะกับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย เพราะในแต่ละวัยมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกันไป เช่น 

  • วัยเด็ก มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ การขาดวิตามิน
  • วัยทำงาน มักจะมีปัญหาเรื่องการดูแลสมองและความสดชื่น
  • วัย 40 – 50 ปีเป็นต้นไป ควรป้องกันเรื่องของการเกิดโรคต่าง ๆ จากการเสื่อมของร่างกาย

 

ข้อดีของการดูแลสุขภาพเชิง Wellness สามารถช่วยลดการเกิดโรค หรือป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้อย่างไร?

    ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สูงถึง 77% ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิด เช่น การกินที่ไม่ดี ไม่ออกกำลังกาย เครียด นอนไม่พอ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ การดูแลสุขภาพเชิง Wellness จึงเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่เน้นการปรับพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น จึงช่วยลดอุบัติการเกิดโรคติดต่อได้ ดังนั้นจึงเรียกได้ว่า Wellness สามารถช่วยป้องกันการเจ็บป่วย และในบางกรณีสามารถหยุดอาการเรื้อรังของโรคไม่ติดต่อบางชนิดได้ เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน  

 

หากคนทั่วไป อยากเริ่มดูแลสุขภาพเชิง Wellness จะเริ่มอย่างไร? 

    คุณหมอสร้อยเพชร แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านการดูแลแบบ Wellness ในสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกับมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการให้คำแนะนำในการเริ่มดูแลสุขภาพด้วยตนเองแบบง่าย ๆ ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การปรับพฤติกรรมการกิน-อยู่-หลับ-นอนที่ถูกสุขลักษณะ 

 

คุณหมอขอย้ำว่า “การมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา”

บทความให้ความรู้โดย แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BDMS Wellness Clinic

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved