ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรโมชั่น

การนวดบำบัดกล้ามเนื้อแบบเร่งด่วน ระยะเวลา 30 นาที คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

โดยทีมนักกายภาพและแพทย์แผนไทยประยุกต์จะค้นหาสาเหตุของอาการเจ...

โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

แพ็กเกจ 10 ครั้ง รับเพิ่ม 1 ครั้ง

Rehabilitation Program Ultrasound คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

อาการปวด-เมื่อย-ตึง ฟื้นฟูการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ ด้วยเครื...

กายภาพบำบัด ด้วยเลเซอร์กำลังสูง คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

ฟื้นฟูอาการออฟฟิศซินโดรมได้ ด้วยเลเซอร์กำลังสูง

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved