ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมตรวจเทโลเมียร์

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

แพ็กเกจตรวจอายุเซลล์ Telomere Length 

 

ทำความรู้จักกับ “เทโลเมียร์” กลไกสำคัญในร่างกายเพื่อสุขภาพที่ยืนยาว

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำ เพื่อทำให้เรารู้ถึงความอ่อนเยาว์และความแข็งแรงของร่างกายในระดับเซลล์ได้ โดยการวัดความยาวของหนึ่งในองค์ประกอบเซลล์ที่เรียกว่า “เทโลเมียร์” เพื่อบ่งชี้ถึงภาวะความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งถ้าหากมีเทโลเมียร์สั้น คุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายมากกว่าและอาจมีอายุขัยสั้นกว่าคนปกติ แต่อย่างไรก็ตาม หากเรารู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและวิถีการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เราก็สามารถชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์ได้

 

เทโลเมียร์ คืออะไร?

“เทโลเมียร์ (Telomere)” คือ หมวกหุ้มปลายสุดของโครโมโซม มีหน้าที่ปกป้องปลายโครโมโซมจากการสึกหรอและความเสียหาย ซึ่งจะหดสั้นลงโดยธรรมชาติตามอายุที่มากขึ้น เนื่องจากเซลล์มีการแบ่งตัวเพื่อนำไปซ่อมแซมร่างกาย ยิ่งเซลล์แบ่งตัวยิ่งส่งผลกระทบต่อโครโมโซม เทโลเมียร์จึงสั้นลงเรื่อย ๆ หากเหลือน้อยมากจนสู่ภาวะวิกฤต เซลล์ก็จะอยู่ในภาวะเสื่อมสภาพ ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป และเกิดการตายของเซลล์

ดังนั้น ความยาวของเทโลเมียร์จึงสัมพันธ์กับอายุขัยและความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคความเสื่อมอื่น ๆ โดยผู้ที่มีอายุมากหรือมีเทโลเมียร์ที่สั้นลง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยหรือมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่า ซึ่งในปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีตรวจอายุเซลล์ รู้ความยาวของเทโลเมียร์ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรู้อายุและความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย สามารถนำไปเป็นแนวทางวางแผนสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคได้

 

ปัจจัยที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลง

  • อายุ
  • พันธุกรรม
  • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และมลภาวะ
  • ปัจจัยด้านสุขภาพ เช่น ภาวะเครียด โรคอ้วน และโรคเรื้อรัง

 

การชะลอการสั้นลงของเทโลเมียร์

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผักผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี และโปรตีนจากพืช
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย
  • ควบคุมน้ำหนัก
  • งดสูบบุหรี่ และลดการดื่มแอลกอฮอล์
  • ลดความเครียด

 

โปรแกรมตรวจเทโลเมียร์ รู้ทันอายุและเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย 

โปรแกรมตรวจเทโลเมียร์ Telomere Length เป็นการตรวจเลือดเพื่อประเมินโรคแนวใหม่ โดยตรวจลึกถึงระดับเซลล์และโครโมโซม เพื่อตรวจวัดความยาวของ DNA ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ซึ่งสามารถใช้บ่งชี้อายุของเซลล์ตามชีวภาพ (Biological Age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ (Degenerative Status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

เซลล์ที่มีเทโลเมียร์ยาวจะมีอายุหรือทำหน้าที่ได้นานกว่าเซลล์ที่เทโลเมียร์สั้น (งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทย์ปี 2009) จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถวัดความยาวของเทโลเมียร์ได้จากการตรวจเลือด ซึ่งการรู้ความยาวของเทโลเมียร์ นอกจากจะบ่งบอกถึงภาวะความเสื่อมในร่างกายแล้ว ยังเป็นประโยชน์กับแพทย์ในการหาวิธีในการดูแลและประเมินโรคเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ตรวจเทโลเมียร์ ที่ไหนดี

BDMS Wellness Clinic มีโปรแกรมตรวจความยาว BWC Telomere Length ราคา 13,900 บาท

ดำเนินการโดยแพทย์ชำนาญการ และเครื่องมือที่ทันสมัย ในบริการระดับพรีเมียม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Telomere

กับ คุณวริศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://lin.ee/Z4So1yQ


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved