ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

อุดฟันคอมโพสิต (Composite Filling)

คลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรม

อุดฟันคอมโพสิต (Composite Filling)

 

ฟันที่ได้รับความเสียหายจากอาการฟันผุจำเป็นต้องได้รับการรักษาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ การรักษามีหลายวิธี

 

  • หากฟันผุมีขนาดเล็ก อุดโดยตรงด้วยวัสดุอะมัลกัม คือ คอมโพสิตเรซิ่น
  • หากฟันผุมีขนาดใหญ่ วัสดุที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่เหมาะสมนักเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความแข็งแรง ทั้งนี้ ในอดีตมีการนำทองคำมาใช้อุดฟันผุที่มีขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคอินเลย์และออนเลย์ แต่ปัจจุบันมีความคำนึงถึงความสวยงามมากขึ้น จึงมีการเลือกใช้วัสดุเซรามิกที่มีสีใกล้เคียงกับฟันมาใช้แทน

 

   ​การรักษาโดยใช้เซรามิกนั้นจำเป็นต้องนำออกมาทำด้านนอก โดยปกติคนไข้ต้องมารักษา 2 ครั้ง จึงจะอุดฟันเสร็จ แต่ที่คลินิก BDMS Wellness Clinic ของเรา สามารถย่นระยะเวลาให้เสร็จได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง ด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราเห็นความสำคัญของเวลาอันมีค่าของคุณ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://lin.ee/Z4So1yQ


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved