ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

งานบรรยายหลักสูตรบริหารการทูต รุ่นที่ 14

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาแพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนานักบริหารด้านการจัดการสุขภาพและความเครียด” ภายใต้หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 14 ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างนักบริหารการทูตให้เป็นผู้นำและผู้แทนประเทศที่มีวิสัยทัศน์ ณ ห้องอบรมชั้น 2 ชั้น 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved