ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Our Awards

Fertility Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific 2021

      คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้รับรางวัล Fertility Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific 2021 and 2022 จาก “ Global Health Asia-Pacific Award ”

 

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved