Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat-Sun 08:00 - 12:00

Tag Results: #Ivf

Knowledge
การทานยาคุมกำเนิด ส่งผลเสียต่อการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI หรือไม่?​

ช่วยให้ว่าที่คุณพ่อ-คุณแม่คลายข้อสงสัย และเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยากมากขึ้น!​

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved